Oversikt over e-stoffer

Denne siden inneholder en oversikt over alle e-stoffene som brukes i matvarer, klikk inn på et stoff for å lese mer om det.

  1. E100 - Kurkumin
  2. E101 - Riboflavin / Riboflavin-5'-fosfat
  3. E102 - Tartrazin
  4. E104 - Kinolingult
  5. E110 - Paraoransje